►โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศีลธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

           โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศีลธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส เพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลบางปู รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน  2561 ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีนาย ธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมทั้งพนักงานเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา กว่า ร้อยชีวิต เข้าพิธีรับศีลและถือศีล 8 ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม กวาดลานวัด และการพิจารณาอาหาร  รวมถึงการฟังธรรมจากคณะพระอาจารย์วัดมเหยงคณ์  โดยมุ่งหวังให้คณะผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านการทำงานและการครองตน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู