►โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) “ก้าวตามรอยรัชกาลที่ 9 เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10”

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยนางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พลังมวลชน จิตอาสาบางปู หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) “ก้าวตามรอยรัชกาลที่ ๙ เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐” เพื่อเป็นการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมทำความดี เดินตามรอยพระบาทและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   ณ สถานตากอากาศบางปู 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู