►พิธีบวงสรวงจัดตั้งศาลพระพรหมและย้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบางปูแห่งใหม่

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมทำพิธีบวงสรวงจัดตั้งศาลพระพรหมและย้ายสำนักงานใหม่ โดยมีท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวชื่นชมกับความสำเร็จในโครงการ Bangpoo Sea Complex ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ประกอบด้วยตัวตึกสูง ๕ ชั้น นำเอาสัญลักษณ์ของชาวบางปูอย่างนกนางนวลมาออกแบบรูปทรงอาคาร และใช้ระบบการจัดการพลังงานแบบ  Green Building เป็นอาคารประหยัดพลังงานทั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำ ที่มีการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองบางปู เราพร้อมที่จะให้ทุกท่านได้สัมผัสกับศูนย์บริการประชาชนแห่งอนาคต  Bangpoo Sea Complex  Come To Sea The Future Of Bangpoo และนี่คือสิ่งที่ท่านนายกฯ ได้รังสรรค์ไว้เพื่อพี่น้องชาวบางปู เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปูแห่งใหม่ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


 
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู