เทศบาลตำบลบางปู

ประชากรในเชตเทศบาลตำบลบางปู

User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
ตำบล
จำนวนหมู่บ้าน (หมู่)
จำนวนบ้าน 
จำนวนประชากร 
รวม
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (คน)
รวม
(หลังคาเรือน )
(คน)
 
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ท้ายบ้าน
7
11,218
12,821
13,401
26,222
9,645
10,459
20,104
ท้ายบ้านใหม่
8
18,645
22,533
24,273
46,806
17,555
19,605
37,160
บางปู
4
1,872
3,358
3,516
6,874
2,553
2,820
5,373
บางปูใหม่
10
16,892
19,166
19,671
38,837
13,913
14,816
28,729
รวมทั้งสิ้น
29
48,627
57,878
60,861
118,739
43,666
47,700
91,366

 จำนวนประชาการในเขตเทศบาลตำบลบางปู (แยกตามอายุ)  ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2556

ช่วงอายุ (ปี)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
น้อยกว่า 1 ปี 754 644 1,398
1
807 706 1,513
2
698 645 1,343
3
693 695 1,388
4
759 726 1,485
5
723 677 1,400
6
759 681 1,440
7
740 674 1,414
8
703 664 1,367
9
714 710 1,424
10
744 724 1,468
11
710 692 1,402
12
796 741 1,537
13
808 715 1,523
14
778 762 1,540
15
924 903 1,827
16
1,027 942 1,969
17
971 917 1,888
18
975 901 1,876
19
921 861 1,782
20
936 869 1,805
21
889 875 1,764
22
852 864 1,716
23
780 877 1,657
24
767 774 1,541
25
728 760 1,488
26
741 797 1,538
27
842 848 1,690
28
841 881 1,722
29
804 847 1,651
30
891 935 1,826
31
961 944 1,905
32
934 954 1,888
33
910 982 1,892
34
990 1,023 2,013
35
977 955 1,932
36
1,028 1,068 2,096
37
934 1,050 1,984
38
899 1,068 1,967
39
941 1,038 1,979
40
972 1,054 2,026
41
972 1,204 2,176
42
1,108 1,194 2,302
43
1,109 1,158 2,267
44
1,075 1,206 2,281
45
1,125 1,221 2,346
46
1,105 1,127 2,232
47
1,046 1,165 2,211
48
1,049 1,166 2,215
49
957 1,072 2,029
50
1,007 1,079 2,086
51
955 1,032 1,987
52
867 893 1,760
53
910 959 1,869
54
829 870 1,699
55
737 844 1,581
56
659 796 1,455
57
680 813 1,493
58
616 775 1,391
59
628 698 1,326
60
522 645 1,167
61
481 590 1,071
62
440 570 1,010
63
455 522 977
64
376 458 834
65
324 366 690
66
329 348 677
67
236 342 578
68
253 310 563
69
227 279 506
70
196 264 460
71
238 267 505
72
193 254 447
73
181 249 430
74
187 266 453
75
176 210 386
76
151 183 334
77
110 183 293
78
111 138 249
79
110 144 254
80
83 122 205
81
85 119 204
82
68 100 168
83
56 89 145
84
55 57 112
85
48 68 116
86
24 60 84
87
20 43 63
88
25 49 74
89
22 27 49
90
9 27 36
91
15 27 42
92
16 19 35
93
14 13 27
94
2 9 11
95
15 18 33
96
6 9 15
97
7 8 15
98
3 8 11
99
6 5 11
100
3 3 6
มากกว่า 100
17 20 37
เกิดปีไทย
22 26 48
 
     
รวมทั้งหมด
57,972 61,229 119,201
       
จำนวนประชากรในเขตเทศบาล ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2556

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-