►กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบางปู ร่วมกิจกรรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-