►พิธีทำบุญเบิกเนตรพระพุทธรูปโรงเรียนเทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม่)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมงานทำบุญเบิกเนตรพระพุทธรูป โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) โดยพระครูภาวนาสมณคุณ เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เป็นประธานสงฆ์ในการเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างสถานศึกษา จำนวน ๓ ราย ได้แก่
             ๑. คุณสมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ ประธานบริษัทนรินทร์เนรมิต (๑๙๙๕) จำกัด และคุณวิวัฒน์ นรินทร์สุขสันติ ผู้มอบที่ดินก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม่) จำนวน ๕ ไร่   
             ๒. คุณปัทมา  ตั้งเด่นไชย  กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดอนันต์คอนกรีต มอบที่ดินก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล ๑ (บางปู)  จำนวน ๑ ไร่
             เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม่) ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-