►โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้แจ้งกิจกรรมของเทศบาล ดังนี้
            ๑. งานทำบุญโรงเรียนเทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม่) วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
            ๒. งานคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
            ๓. กำหนดการย้าย และทำบุญสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
            อีกทั้งได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ต่อผู้เข้าประชุม และทีมผู้บริหารได้ร่วมกันแจกแว่นตา ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพดวงตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปู (ซอยวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์)


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-