►กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบางปู

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กลุ่มพลังมวลชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อาทิ ทหาร ตำรวจ โรงงาน กลุ่มสตรี ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเพื่อนนายก อสม. โรงเรียน ฯลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบางปู รวมพลัง ชาวบางปู เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระเจ้าอยู่หัวฯ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ โดยจัดเก็บผักตบชวา ทำความสะอาดลำราง ทำความสะอาดถนน และพัฒนาเก็บขยะชายทะเล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560


จุดที่ ๑ ทำความสะอาด/พัฒนา/เก็บขยะตลอดแนวชายทะเลทั้งสองฝั่งตั้งแต่หน้าร้านบ้านชิดลมแยกซ้าย-ขวา


จุดที่ ๒ คลองหิน ข้างหมู่บ้านเพชรพรสวรรค์ ชุมชนพรสวรรค์


จุดที่ ๓ คลองแพรกใหญ่ , คลองแพรกสลอด ชุมชนยัวซ่าคาร์สันร่วมใจ


จุดที่ ๔ คลองสำมะกี ซอยวิทยุการบิน ชุมชนการบินพลเรือน


จุดที่ ๕ คลองแพรกใหญ่ ข้างหมู่บ้านไทรงาม ชุมชนไทรงาม


จุดที่ ๖ คลองหัวลำภูลาย  ฝั่งน้ำเค็ม ชุมชนคลองหัวลำภู


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-