►โครงการเทศบาลใส่ใจการล้างมือ เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานเปิดโครงการ "เทศบาลใส่ใจการล้างมือ เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ประจำปี ๒๕๖๐" เพื่อให้ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในเด็ก ทั้งนี้มุ่งให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ และผู้ดูแลเด็ก เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคดังกล่าวในเขตเทศบาลตำบลบางปู เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปู


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-