►กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการสร้างค่านิยมในด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดอโศการาม  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-