►โครงการเทศบาลตำบลบางปู คัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ประธานโครงการเทศบาลตำบลบางปู คัดกรองผู้มีความเสี่ยง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สนับสนุนให้กับหน่วยงานบริการสาธารณสุขและสถานศึกษา ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปูพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันควบคุมและสอบสวนโรคให้กับผู้แทนจาก หน่วยบริการและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู วันที่ 11 พฤษภาคม 2565กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู