►การตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation) :EHA ปี 2565

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลบางปู รับการตรวจประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เข้าตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation) :EHA ปี 2565 สรุปผลการประเมิน ดังนี้ งานร้องเรียนเหตุรำคาญได้คะแนน  96 จากคะแนนเต็ม 100 และตลาดสด ตลาดนัด ได้คะแนน 95 จากคะแนนเต็ม 100 โดยผ่านเกณฑ์ประเมินระดับเกียรติบัตร ณ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลบางปูกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู