►ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           กรมการขนส่งทางบก มีการเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในส่วนที่นอกเหนือจากการค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยผู้พิการที่ประสงค์จะขอรับอุปกรณ์สามารถยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 หรือในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ผู้พิการมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1584 และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dlt.go.th หรือตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

เอกสารดาวน์โหลด
        1. ประกาศเปิดรับคำขอจัดสรรฯ
        2. ข่าวประชาสัมพันธ์
        3. แบบคำขอ


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู