►ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย "Calorie credit challenge" (DPE nub cal)

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

          กรมพลศึกษา จัดกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย "Calorie credit challenge" (DPE nub cal) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ถึงวิธีการออกกำลังกายในหลากหลายรูปแบบ โดยเปิดให้เข้าร่วมสมัครแข่งขันออกกำลังกายออนไลน์ภายในระยะเวลา 99 วัน จำนวน 20,000 แคลอรี่ และส่งผลการสะสมแคลอรี่ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 20 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามภาพแนบท้าย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู