►ลงพื้นที่กวดขันผู้กระทำความผิดจอดรถบนผิวทางจักรยาน

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นายเจษฎา แพงแสงไพศาล ปลัดเทศบาลตำบลบางปู และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่กวดขันผู้กระทำความผิดจอดรถบนผิวทางจักรยานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู