►การประชุมหารือแนวทางก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณถนนพุทธรักษา (แพรกษา)

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


            วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลตำบลบางปู ท่านนายกธีรพล ชุนเจริญ มอบหมายให้นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมหารือแนวทางก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณถนนพุทธรักษา (แพรกษา) ซึ่งเป็นโครงการของการไฟฟ้านครหลวงเสนอเข้ามาหารือเพื่อขออนุญาตเทศบาลตำบลบางปู  
            ผลการประชุมสรุปเห็นควรอนุญาตเนื่องจากมิได้มีการเปิดผิวทางขึ้นใหม่ การทำงานเพียงแค่เปิดบ่อที่มีอยู่แล้วดึงท่อลอดความยาว 118 เมตร ทั้งนี้ได้กำชับเจ้าของโครงการกำหนดระยะเวลาการทำงานให้รวดเร็วขึ้น โดยขอให้แล้วเสร็จภายใน 15 - 20 วัน และต้องดำเนินการในช่วงกลางคืน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการจราจร


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู