►โครงการเทศบาลตำบลบางปู ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ประธานโครงการเทศบาลตำบลบางปูป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ มอบวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันควบคุมและสอบสวนโรคให้กับผู้แทนจากหน่วยบริการและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมากองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู