►ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการ "เราชนะ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           โครงการเราชนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน
            เทศบาลตำบลบางปู จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการรายย่อยสมัครเข้าร่วมโครงการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ "เราชนะ" หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

            ธนาคารกรุงไทย และสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนโครงการ เราชนะ / คนละครึ่ง ณ จุดบริการพิเศษ One Stop Service ที่ใกล้บ้านในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู