►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

             ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิเข้าสอบ ตามประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และเทศบาลฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการเลือกสรรและเลือกสรร ดังนี้
             กำหนดการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลบางปู
             - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.
             - ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
             กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลบางปู
             - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
             ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
             เทศบาลตำบลบางปู จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเป็นไฟล์ pdf ได้ด้านล่างนี้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู