เทศบาลตำบลบางปู

โครงสร้างข้าราชการประจำ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
 
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
     
 
 primluck
 
 
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
 
 
ปลัดเทศบาล
  
 
 

 

นางเหง็กหงษ์  ลีระกุล

นางพัชมณฑ์ ประกอบสุข
รองปลัดเทศบาล

ผอ.กองการศึกษา


รก.รองปลัดเทศบาล
     
นายพนา รติมนพรกุล
นางสาววรรณา  ยิ้มเผือก
นายวสันต์ จุลเจือ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 รก. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    
     
putchmon

นางฉัตรปวีณ์ เสรีอัญรัตน์
นางพัชมณฑ์ ประกอบสุข
นางรุ่งทิพย์  ผูกเกษร
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองการศึกษา
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
   
 
   
 
นายพนา รติมนพรกุล
นายบุรินทร์ เสกสุวงศ์
นายสุวันชัย ศิรรัตน์ประภา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


รก.ผอ.กองการประปา
     


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-